Ferie på Mandø

Foto: Mandø

Mandø ligger i Nationalpark Vadehavet, der er optaget på UNESCOs Verdensarvsliste.
Mandø består af lave marskenge med havdiger hele vejen rundt om øen.
Besøg museet, møllen, kirken og redningsstationen

Fakta

Mandø er en tidevandsø og derfor kan transport til øen kun ske, når vandet tillader
det. Hvis man ønsker selv at køre over Låningsvejen til Mandø og således have sin
bil med over, kan man kontakte Mandø Brugs for sikker vejledning til selv at køre.
På DMI.dk kan man også finde information om vandstandsprognosen.

Brugsen kan kontaktes på tlf. 75 44 51 02 fra kl. 09:00 – 21:00 eller via Mandø Brugs.

Man kan også benytte sig af traktorbussen mellem Vester Vedsted – Mandø, selv
når det er tidevand. En tur over Låningsvejen på 7 km har en forventet transporttid
på 45 minutter. Se mere på Traktorbussen Mandø.

Turfærgen Mandøpigen er en oplevelse i særklasse – se vadehavets sæler, østers og
fugle helt tæt på. Turfærgen Mandøpigen har plads til 12 gæster ombord, med god
plads til alle både ude på dækket og inde i den opvarmede kahyt. Se mere på
Turfærgen Mandøpigen.

Beboere 1.1.2020: 38
Areal: 7,6 km2