Ferie på Aarø

Foto: Landdistrikternes Fællesråd

Aarø er en flad ø, og det højeste punkt over havet er kun seks m. Store dele af øen er beskyttet med diger. Aarø har et værdifuldt plante- og dyreliv
samt Aarø Kalv Vildtreservat. Besøg Aarø Kirke, Brummers Gård med bulladen, Årø Vingaard, naturlegepladsen og Parkgolf.

Fakta

Færge: Aarøsund – Aarø (1,5 km – 8 min.) www.aaro.dk
Beboere 1.1.2019: 150
Areal: 5,7 km2