Ferie på Drejø

Foto: Landdistrikternes Fællesråd

Drejø – øen med de hvide hjorte – består af to sammenvoksede øer, hvor den østlige del er forholdsvis flad og den vestlige mere kuperet. På Næbbesodde
rejser stejle klinter sig op mod 16 m over havet. Besøg kirken og museet „Gl. Elmegaard“ med en model af Drejø By før branden i 1942.

Fakta

Færge: Svendborg – Skarø – Drejø (16,5 km – 75 min.) www.svendborg-havn.dk
Beboere 1.1.2019: 69
Areal: 4,2 km2